Goedkope Energie

Energie Vergelijken Zakelijk Consumentenbond

De energievergelijker berekent de voordeligste premie voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor stroom en gas apart en kan op deze manier het voordeligste contract vaststellen. De prijs voor elektriciteit wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de vastrechtkosten en de gemiddelde netwerkkosten op te tellen, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te halen. Op deze manier kunt u precies uw geschatte kosten per jaar en kosten per kWh terugvinden. De gaskosten worden vastgesteld door de kosten voor gas, belastingen, leveringskosten, kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten op te tellen en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze manier kunt u precies de jaarkosten berekenen en de kosten per kWh stroom of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé wijze om degoedkoopsteenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninguitsparen!

Pluspunten van overstappen

  • Honderden euro’s geld besparen
  • Overstappen is vollediggratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van kortingen

Energie vergelijken en overstappen kan aanstonds op deze website. Zodra wij je gegevens hebbenverkrijgen, sturen we dit door naar debetreffende energieleverancier. Tevens zeggen wij, als datnodig is, het energiecontract bij je huidige leverancier op. Jehebt te allen tijde 2 wekenwettelijke bedenktijd en gedurende het overstapproces blijfje simpelaangesloten op het energienet. Wij regelen samen met de leverancier dat jeoverstap vlekkeloos verloopt. Jij hoeft je dus nergens zorgen om te maken!

100% onafhankelijk energieprijzen vergelijken

Energieprijzen in onze energievergelijker zijnaltijd actueel en komen 100% onafhankelijk tot stand.Leveranciers hebben geen subiet of in spoorslags belang in ons. Voor ons maakt het niet uit of jeoverstapt naar leverancier A of B. Wij bekomenvan elke leverancier een vergoeding van gelijke hoogtena een overstap.

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij teallen tijde rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Tevens ben je dan de eventuelewelkomstkorting kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal verwerven hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energiecontract binnen 2maanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energiecontractgaat dan in op het moment dat je huidige contract afloopt.

Online een voordeligerekeuse energie dan zelf uitzoeken

Met onze energievergelijking kunt u binnen enkele minuten degoedkoopsteenergieleverancier vinden. Bent u nog nooit overgestapt, danheeft u hoogstwaarschijnlijk verouderde energieprijzen die in deregel hoger zijn dan de actuele energieprijzen. U kunt dusgeld overhouden door te kiezen voor lagereenergieprijzen. Daarbij krijgt u bij een overstap ook een zogenaamdewelkomstactie. Dit kan bijvoorbeeld een actietarief zijnof een cashback korting. Als u elk kalenderjaar weer overstapt dan krijgt u telkens weer een cashbackkorting. Met het gebruik van onze energievergelijking wordt uw queestemakkelijk. Zelf energie vergelijken is een tijdrovende klus. Daarom bieden wiju de mogelijkheid om op een snelle wijze devoordeligste energie aanbiedingente vinden. Start met energie vergelijken en bekijk welke energieleverancierde goedkoopste is.

Hoe werkt de energievergelijker

Vul uw postcode en uw verbruik in. De energievergelijkerlaat u spoorslags zien welke energieaanbieders erallemaal in uw regio energie verkopen, voor welke kostprijsen welke momenteel de goedkoopste is. Met behulp van de filteropties kunt u de energievergelijkerverfijnen naar uw eigen wensen. Bekijk terstond welk energiecontract het bestepast bij uw persoonlijke geval en voorkeuren. Omdat veelleveranciers met elkaar concurreren profiteert u van exclusieve actie enaanbiedingen waardoor u veel meer kan besparen. Huishoudens met een verbruik van 3500 kWh en 1800 m3geld overhouden gemiddeld 450 euro. Tel uituw winst! gas en elektriciteit bestaan uit de kosten voorverbruik, belasting openergie, btw en vastrechtkosten. Deenergietarieven verschillenenorm per energieleverancier en tevens uwvestigingsplaats kan effect hebben op demaandprijs. Enkele jaren bijdezelfde leverancierblijven is niet voordelig, om diereden is het belangrijk om regelmatig uw maandlasten te vergelijken metandere leveranciers

Energietarieven vergelijken en geld overhouden

Consumenten die vrijwel nooit overstappenkunnen best veel geld overhouden door te switchenvan gas- en stroomleverancier. Als u al geruime rijd klant bent bij eenenergieleverancier betaalt u waarschijnlijk te veelvoor uw energie en liggen deprijzen voor gas en licht relatief hoog. Door over testappen kunt u al gauw €300,00 overhouden! Zoals bij energie vergelijken zakelijk consumentenbond.

Scroll to top