Energie Overstappen

Goedkoopste Energieleverancier Consumentenbond

De energievergelijker berekent de voordeligste kosten voor uw verbruik! De energievergelijker berekent de lasten voor stroom en gas apart en kan op deze manier het juiste contract vaststellen. De kostprijs voor stroom wordt berekend door de elektriciteitskosten, belasting, kosten voor levering, de kosten voor vastrecht en de gemiddelde netwerkkosten te cumuleren, en hier de eventuele korting en heffingskorting vanaf te trekken. Op deze wijze kunt u exact uw verwachte jaarkosten en kosten per kilowattuur terugvinden. De gaskosten worden vastgesteld door de gaskosten, belastingen, kosten voor levering, kosten voor vastrecht en de gemiddelde kosten voor netwerkonderhoud op te tellen en hier de eventuele kortingen af te trekken. Op deze wijze kunt u exact de de onkosten op jaarbasis terugvinden en de kosten per kWh licht of per m3 gas.

Energie vergelijken is dé wijze om demeest goedkopeenergieleverancier te vinden op basis van door jou ingevoerdegegevens. Overstappen is zo geregeld, want de energievergelijker bestaat uitslechts 3 stappen en kost gemiddeld maar 10 minuten van je tijd. Met energievergelijken en overstappen kun je honderden euro’s op je energierekeninggeld overhouden!

Pluspunten van overstappen

  • Honderden euro’s besparen
  • Overstappen is compleetgratis
  • Zelf je ideale energieovereenkomstkiezen
  • Profiteren van kortingen

Energie vergelijken doe je voornamelijk op energieprijzen.Je kunt de energievergelijking persoonlijk maken door je eigen energieverbruiken adres in te vullen. Bij ons kun je tijdens het energievergelijken niet alleen filteren op prijs, maar ook oponder meer beoordeling, duurzaamheid,geldigsheidsduur en type contract. Je kunt duskiezen voor de voordeligsteenergieleverancier, maar tevens voor de meest duurzame of deprovider met de slimstebeoordeling.

Waarom energie vergelijken?

Zit je al jaren bij dezelfdeenergiemaatschappij en betaal je daardoor honderdeneuro’s per twaalf maanden te veel? Grote kansvan wel. Overstappers kunnen namelijk rekenen op extra lage prijzenen eenmalige kortingen. Wil je weten of jij kunt besparen op je energiekosten? Zomaar klaar, hoor. Vul je gegevens in en bekijk deslimste deals op basis van je verbruiken wensen.

Opzegvergoeding energiecontract

Wil je van energie overstappen? Hou daarbij immer rekening met de einddatum van je huidige energiecontract. Als jevóór het eind van je overeenkomst overstapt, moet je eenopzegvergoeding betalen. Tevens ben je dan de eventuelewelkomstbonus kwijt. Als je een deel van de welkomstbonusal ontvangen hebt, kan het zelfs zo zijn dat jedeze moet terugbetalen. Loopt je energiecontract binnen 2maanden af? Dan kun je overstappen. Het nieuwe energieovereenkomstgaat dan in op het moment dat je huidige contract afloopt.

Stap over naar de meestgoedkope energieleverancier

Gebruik onze energievergelijker om demeest goedkopeenergiemaatschappij te vinden. Filter op energiesoort of contractof zelfs alleen op energie in plaats van energie en gas. Het is allemaal een mogelijkheid wanneer u begint met energievergelijken. U kunt zo efficiënt mogelijk zijn waar het de energieprijzen aangaat maar tevens op hetfeit of het energiebedrijf u duurzame stroom kan leveren. Het filterenscheelt u een hoop uitzoeken waarmee het energievergelijken een stuk makkelijker wordt. Er zijn consumenten dieliever gaan voor een variabel tarief en niet willen vastzitten aan eenlangdurig energiecontract. De andere consument prefereert gebruikelijkgrijze stroom zonder poespas.

Online energievergelijking

Wanneer u bij de energievergelijking eengoede deal heeft gevonden kunt u dezesnel online vinden op dewebsite van de desbetreffendeleverancier. Na het afsluiten van uw nieuweenergiecontract hoeft u alleen nog uw huidigemeterstand door te geven, de rest wordt allemaalvoor u geregeld.

Tarieven voor energiekunnen per energieleverancierontzettend verschillen en dit kan opmaandbasis al snel honderden euro’s schelen. De kosten voor gas en elektriciteit bestaan uit de verbruikskosten, belasting openergie, btw en netwerkkosten. Detarieven voor energie verschillenenorm per leverancier en ook uwlocatie kan effect hebben op demaandprijs. Enkele jaren bijdezelfde energieleverancierklant blijven is niet voordelig, daardoor is het belangrijk om regelmatig uw tarieven te vergelijken metandere leveranciers

Waarop letten bij het vergelijken van energietarieven?

Zoals eerder vermeld kunnen detarieven voor stroom en gas per verzekeraarsvan gaslichtflink verschillen, daarentegen moet u tevens rekeninghouden met de vaste kosten die de verzekeraarsvan gaslichtin rekening brengt. De zogenoemdevastrechtkosten, tevens wel administratieve kosten. Het ismeestal een optie dat een contract zumbeispiel goedkoper lijkt door delage energietarieven maar dat u door de hogevastrechtkosten alsnog minder voordelig uit bent.Daarom kunt u op onze websiteuitgebreid de all-in prijzenberekenen en vergelijken.

Bij het vergelijken van gasen stroom leveranciers kunt u onder meer rekening houdenmet de volgende eigenschappen;

  1. Energietarieven – Hierbijkunt u kijken naar de stroomkosten per kWhen de kosten voor gas per kubieke meter. Het is tevens belangrijkom te controleren of het een vast of variabelkostenplaatje is. Bij een vaste prijsbetaalt u de hele contractperiode hetzelfdetarief, een variabel tarief kan elke maand anders zijn.
  2. Duurzaamheidvan de geleverde energie – Bent u op zoek naar een groene leverancier van gas en licht?Wanneer u onze energievergelijker gebruikt krijgt u tevens direct een overzicht in hoe duurzaam de leverancier van gas en licht is!Bekijk het hier en maak ogenblikkelijk een energievergelijking.
  3. De duur van de overeenkomst – Energiecontracten lopennormaal gesproken één, drie of5 jaar, al zijn er op het moment ookovereenkomsten voor 2 of 4twaalf maanden. U kunt tevens gaanvoor een flexibel energiecontract, deze is elke maand teannuleren!

Controleer tevens wat overige consumenten over een leverancier van gas en licht denken! Op hier kunt u een reviews lezen over uw energieleverancier. Zoals bij goedkoopste energieleverancier consumentenbond.

Scroll to top